03 de gener 2009

Para atenció

Quan t'arrimes al ventre d'una embarassada l'oïda no percep res, encara. Sols uns budells festers, és clar. Però hi és, ahí dins com en un ouet, i ja és de gran quasi com una mà menuda.
Tindré cura de no dir-li massa bobades a través de la panxa de la mare que es riu.