27 de juny 2009

Un públic més ampli?

"(...) El que passarà és que per raons d'economia, les companyies optaran ben aviat per dur només obres escrites en espanyol, pel fet que així tenien un públic a priori més ampli."(SIRERA J. Ll)
Això que llegiu parla del teatre català al segle XVI, però reflexa ben bé el que sospite que ocorre a molts més àmbits a l'actualitat.