27 de juny 2008

Està per a alguna cosa, o no?

Ahir caminava per baix de El Campet i em vaig trobar la situació que us mostre en la imatge. Qui conega la zona sabrà, i si no ho explique, que la part verda més al fons és un dels "pipi-cans"de Petrer i la part verda més propera, on es troben la dona i el gos, es un parterre decoratiu. Ara bé, per què dimonis la dona deixa al seu aire al gos a esta última i no al famós "pipi-can"? I el cas és que el té al costat!
Tot i que no podem generalitzar, puc afegir ací una cita de l'anterior profesor de literatura: "Los que tienen perros son atómiamente guarros".