09 de març 2008

La meua segona elecció.


Hui votem al nou president de l'Estat espanyol, però si tot el món ho fa com jo, no serà una elecció feta amb forta convicció. Tot i el meu cas d'indecisió irremediable, espere que la resta de ciutadans facen del seu dret un reflex d'allò que pensen i creuen que s'ha de fer, i voten amb bona gana.
Però es que jo pense: Al cap i a la fi, no volen tots el millor per al pais?